บทความดีๆ จงใช้ชีวิตให้ติด อยู่อย่างพอเพียง มีเงินเหลือกินเหลือเก็บ

หลายๆคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับมาอยู่ชนบท

หลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องปิดลง เนื่องจากภาวะเศฐกิจ

หลายๆคนต้องพักงาน หยุดอยู่บ้าน อีกนานกว่าจะได้กลับไปทำงาน

หลายๆคนหยุดอยู่บ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเ งิน

หลายๆคนมีเวลาว่างมาก จนทำให้ฟุ้งซ่าน

การงานก็ไม่ดี การเ งินก็ไม่คล่อง สารพัดปัญหามากมายที่เราต้องต่อสู้

เพื่อเอาชีวิตรอด วันนี้มาแบ่ งปันความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงวัว เพื่อเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ ในยุคเศรฐกิจ ข้าวย ากหมากแพงอย่าง

ที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ การเลี้ยงวัว อาจจะดูไม่ไฮโซแต่สามารถสร้างรายได้

เป็นเงิน เป็นกอบเป็นกำเป็นเงินเก็บและเป็นเ งินออม เผื่อบางคนสนใจ

มาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ดีเผื่อสามารถทำให้หลายๆคน

ที่กำลังประสบปัญหาได้เจอทางออกในชีวิต ก็อาจเป็นได้ ขอนำ

ประสบการณ์ จากครอบครัว มาเล่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจ

ให้กับเพื่อนๆที่กำลังท้อในชีวิตได้กลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้ง เพื่อนๆ

สามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองตามความเหมาะสม และความสะดวก

ของแต่ละคน  เริ่มจากแรกเริ่ม ซื้อวัวเลี้ยงไว้ 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว.ตัวเมีย 1 ตัว

1 ปี ผ่านไป มีลูก 1 ตัว=วัว 2 ตัว (ราคา50,000บาท)

ปีที่ 2 แม่คลอดลูก1ตัว (+25,000)

ปีที่ 3 แม่+ลูกตัวแรกคลอลูก 2 ตัว (50,000)

ปีที่ 4 แม่+ลูกที่1+คลอลูก 2 ตัว (50,000)

ปีที่ 5 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 คลอกลูก= (75,000)

ปีที่ 6 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 (75,000)

ปีที่ 7 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2+ลูกที่ 3(100,000)

ตอนนี้เลี้ยงวัวมาแล้วกว่า 10 ปี

อย่างน้อยๆปีละ 100,000 บาท จะเห็นได้ว่า วัวจะเพิ่มขึ้น เป็น

ทวีคูนเรื่อยๆ ทางครอบครัว เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริม เพราะอาชีพ

หลักคือกรีดยาง ซึ่งเป็นรายได้เข้ามาใช้ในการใช้จ่ายในแต่ละวัน

ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ทำให้ค่าใช้จ่าย ในการซื้ออาหาร

ประหยัดได้มากและเลี้ยงวัว ไว้เป็นเหมือนเงิ นออมทรัพย์สินที่

สะสมหากจำเป็นต้องใช้เงิ นก้อน ก็สามารถขายวัวได้ตลาดวัว

ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องราคาไม่มีการลดลง ยิ่งไว้นาน

ยิ่งราคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในชนบท จะมีทุ่งนาที่กว้าง

ใหญ่มาก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะเลี้ยงวัวแบบปล่อยตาม

ทุ่งนา มีทั้งฟางข้าว ต้นหญ้าเป็นอาหารแต่ในช่วงปลูกข้าว

ประมาณ 5 เดือน จะเลี้ยงวัวในสวน ซึ่งจะปลูกต้นหญ้าไว้ให้วัวกิน

ในช่วงปล่อยไม่ได้เนื่องเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว จะวนเวียนแบบนี้ทุกๆปี

เห็นไหมคะ การเลี้ยงวัวถือเป็นการออมเงิ นไว้ เมื่ออย ากได้เงิน

ก้อนก็ สามารถหยิบยืมมาใช้ได้ง่ายๆ นี่แหละชีวิตบ้านทุ่ง ขอแค่

พอใจ ในสิ่งที่มีไม่ใช้จ่ายเกินตัว อยู่อย่างพอดีแต่มีเงินเก็บ

Related Posts