อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนไม่เหลือความเป็นตัวเอง

อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่

เหมือนกันหรอกของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่“ไม่รู้ค่า” ของ

สิ่งนั้น ก็อาจดู“ไร้คุณค่า” หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า

แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจ ขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่า

จะมีใครเห็นค่า ในตัวเราหรือไม่แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน

มองเราไม่เหมือนกันหรอก อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจ

คนอื่น จนลืมว่าเราควรที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมี

เวลา มองดูเราได้นานๆ หรอกสิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียง

ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุข

ของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่

กับเราไปทั้งชีวิตมีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

“อย่ายึดติด”กับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของ

ใครๆ ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุกข์เรา ควรกำหนดเอง

บางสิ่ง..อย่าอดทน จนตัวเองไม่มีค่า

Related Posts