Home Life 20 ข้อคิด ที่ได้จาก หนัง เรื่อง คังคุไบ ที่มันใช้จริงๆกับยุคสมัยนี้

20 ข้อคิด ที่ได้จาก หนัง เรื่อง คังคุไบ ที่มันใช้จริงๆกับยุคสมัยนี้

ปิดความเห็น บน 20 ข้อคิด ที่ได้จาก หนัง เรื่อง คังคุไบ ที่มันใช้จริงๆกับยุคสมัยนี้
0
69

1. ยิ่งไว้ใจคนมากเท่าไหร่ คนนั้นก็ยิ่งทำร้ า ย ทำล า ยหัวใจเราได้มากเท่านั้น

2. ไม่มีอะไรทำให้เราต า ย ถ้าเราไม่ยอมและถ้ายังไม่ถึงเวลา ต า ยของเรา

3. บาดแ ผ ลทางกายรักษาง่าย… กว่าบาดแ ผ ล ในหัวใจที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

4. มนุษย์ทุกคนมีด้าน มื ด ที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นอีกมากมาย และ เราเองก็ไม่อยาก

เปิดเผยให้ใครได้รับรู้สักเท่าไร

5. คนที่สูงส่งแล้วโน้มตัวลงต่ำ คือคนที่น่าเคารพ และ เป็นที่รักอยู่เสมอ

6. ผู้หญิงที่มีคุณค่า คือ ผู้หญิงที่มองเห็นคุณค่ าในตัวเอง ไม่ใช่ผู้หญิงที่รอ ค อยให้ผู็อื่นมาตัดสินคุณค่า

7. การเอาชนะ ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแ ร ง เสมอไป

8. ใครบางคนทำให้เราใจส ล า ย แต่ก็จะมีใครบางคนอีกนั้นแหละ เข้ามาทำให้หัวใจเราเต้นแ ร งอีกครั้ง

9. คนเรา.. มีรักแท้ได้แค่ “ครั้งเดียว” ส่วนรักครั้งต่อๆ ไปคือรักที่ใช้สมอง และ ใช้สัญ ช าตญานล้วนๆ

10. เราเติบโตได้ดีเสมอ เมื่ออยู่ถูกที่ ถูกเวลา และ อยู่กับคนถูกคน

11. แท้จริงแล้ว เรานั้นเข้มแข็งมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าปั ญ ห าที่เราเผชิญจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน

เราก็สามารถผ่านพ้นไปได้

12. ทุ ก ข์จะเบาลง เมื่อแบ่ง (เล่า) ให้ใครสักคน (ฟัง)

13. บนโลกใบนี้ ไม่ได้มีใครดี ใครเลว 100% หรอก ทั้งหมดที่เขาทำก็เพียงแค่ดูแลคนที่อยู่ข้างหลัง

14. ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ในห้วงลึกของหัวใจ เราอาจร้อง ไ ห้อยู่ก็ได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว

ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไป เพราะ ภาระ หน้าที่ และ ความรับผิ ดชอบ

15. เมื่อรู้สึกผิ ด หวัง ใจแตก ส ลาย…!! หากทำเพื่อตัวเองไม่ได้ ก็จงทำเพื่อใครสักคน

16. ผู้นำมีหลายระดับ แต่ผู้นำที่แวดล้อมไปด้วยบริวาลที่ดี เกิดจากการที่คนอื่นให้

ความเคารพอย่างเต็มใจ ไม่ได้เกิดจากการมี อำนาจ ยศ ชื่อเสียง เ งิ นทอง

17. อ ย่ าตัดสินว่าสิ่งที่ผู้อื่นกระทำอยู่นั้น ถูก หรือ ผิ ด เพราะ… “เราไม่เป็นเค้า เราไม่รู้หรอก”

18. เงิ นก็เหมือนอากาศ เรามักใช้จ่ายอย่ า งฟุ่มเฟือยเมื่อตอนมีมาก และ

มักจะเห็นคุณค่าเมื่อตอนมันใกล้จะหมดลง

19. โลกอาจส่งคน แ ย่ๆ เข้ามาในชีวิตคุณ แต่จงขอบคุณมันซะ เพราะ คน แ ย่ๆ

เหล่านั้นทำให้เราเป็นเราที่เข้มแข็งขึ้นในวันนี้

20. เราต่างเคยเจ็ บปวดลำพัง แต กส ล า ยเงียบๆ คนเดียว แต่ในที่สุด เราจะหายดี

Load More Related Articles
Load More By adminja
Load More In Life

Check Also

17 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

ใครๆ ก็อยากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตป … …